Stichting Stung Treng

Voor onderwijsprojecten in Noord-Cambodja

Welkom

De stichting Stung Treng ondersteunt kleinschalige onderwijsprojecten met een focus op verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de directie en het team van de plaatselijke lerarenopleiding, de RTTC (Regional Teacher Training Center).

De stichting is genoemd naar één van de armste provincies van Cambodja en is tevens de naam van de plaats waar de RTTC zich bevindt. Studenten aan de RTTC worden in twee jaar opgeleid tot basisschoolleerkracht en na hun diploma-uitreiking beginnen zij hun loopbaan als leerkracht op een school op het platteland. Op veel van deze scholen ontbreken basisleermiddelen zoals pennen, papier, markeerstiften en lesboeken.

Met behulp van sponsorgelden en incidentele bijdragen financieren wij kleine projecten om de kwaliteit van het basisonderwijs op deze plattelandsscholen te helpen verbeteren.

Want beter onderwijs is de weg naar een betere toekomst.