Stichting Stung Treng

Help mee

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt donateur worden voor een vast bedrag per maand/jaar of u kunt een incidentele donatie geven. Elk bedrag is welkom.

U kunt zich opgeven als donateur bij info@stungtreng.nl.

Uw donatie kunt u storten op rekeningnummer NL 35 RABO 0144649705 t.n.v. Stichting Stung Treng. Deze donatie is aftrekbaar want de stichting is in het bezit van de ANBI-status.

Of u kunt uw tijd, expertise en/of enthousiasme inzetten door als vrijwilliger diensten voor de stichting te verlenen. Wij zijn blij met alle vormen van ondersteuning. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@stungtreng.nl of bellen met Martijn ten Ham: 06-34171299.