Stichting Stung Treng

Beleidsplan

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Stung Treng. Het plan geeft inzicht in het werk van de stichting, de manier van fondswerving, het beheer en de besteding van het vermogen. Het plan is opgesteld om te voldoen aan de ANBI-regeling, zoals die is vastgesteld door de belastingdienst.

Namens het bestuur van de Stichting Stung Treng,

Linda Preston, voorzitter


Geschiedenis ontstaan Stichting Stung Treng

In 2011 zijn de oprichters van de stichting, Gerrit Bosch, Henk ten Ham en Martijn ten Ham, in Cambodja geweest om daar een school te openen in het dorpje Koh Sampeay in de provincie Stung Treng. Daar hebben zij gezien dat door gebrek aan financiële middelen de leerkrachten weinig leermiddelen hebben om goed onderwijs te kunnen geven. Om hierbij hulp te kunnen bieden is op 20 december 2012 de Stichting Stung Treng opgericht.


Het actuele beleid

De Stichting Stung Treng ondersteunt kleinschalige onderwijsprojecten met een focus op verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de directie en het team van de plaatselijke lerarenopleiding, de RTTC (Regional Teacher Training Center). Een elk jaar terugkerend project en in de ogen van het bestuur een heel belangrijk project, is de financiering van een basispakket leermiddelen die uitgereikt wordt aan de leerkrachten die afstuderen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool waar zij gaan werken.


Fondswerving

De stichting probeert fondsen te werven door:
a. donateurs/sponsoren te werven die bereid zijn voor een vast bedrag per maand/jaar de stichting te steunen,
b. op markten door vrijwilligers gemaakte producten te verkopen.


Beheer van het vermogen

De verworven fondsen van de Stichting Stung Treng staan op een rekening van een Nederlandse bank.


Besteding van het vermogen

De stichting werkt nauw samen met de directie van de RTTC . Het bestuur maakt een keuze uit de door de RTTC aangedragen onderwijsprojecten op basis van urgentie en doelstelling. Bestuursleden en anderen ontvangen voor hun werkzaamheden ten bate van de stichting geen vergoeding.


Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, en contactgegevens

De stichting is ingeschreven onder :

KvK-nummer: 56801637.
Stichting Stung Treng
Arnhemseweg 476
7361 CM Beekbergen
Tel.: 0342-474203

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

VoorzitterLinda PrestonDen Haagvoorzitter@stungtreng.nl
SecretarisMarjan ten HamVoorthuizensecretaris@stungtreng.nl
PenningmeesterMartijn ten HamVoorthuizenpenningmeester@stungtreng.nl

Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting is 852308784.
Website: http://stungtreng.nl
Rabobank : NL35RABO01446449705